Тел. указател

Склададжия

Компанията открива вакантна позиция – Склададжия.

 Обобщено описание на дейността:

 • Извършва следните операции във фирмената ERP система, свързани със стоките в склада към и от клиенти на Компанията, като краен контрол:
  -  приемане
  -  въвеждане/извеждане
  -  броене и предаване
 • Подготвя стоките съгласно изискванията, утвърдени към стоките;
 • Носи отговорност за влизащата и излизаща стока в склада;
 • Участва в инвентаризацията на стоката в склада и носи материална отговорност за резултатите от нея;

Нашите изисквания към кандидатите:

 • Завършено средно или средно-специално образование;
 • Две години стаж в областта (ИТ) по тази длъжност и познания по продуктовата гама ще се считат за сериозно предимство;
 • Препоръчително две години общ трудов стаж;
 • Kомпютърна грамотност - пакет офис приложения;
 • Предишен опит със складов софтуер (ERP система) ще бъде предимство;
 • Английски език – основни познания;
 • Чисто криминално досие;

 Личностни изисквания към кандидатите:

 • Отговорен, с прецизен подход на изпълнение на задълженията, честен, лоялен към работодателя си.
 • Умение за работа в динамична среда, отлична комуникативност, добри организаторски умения;
 • Вежливо, търпеливо и коректно отношение към служителите и контрагентите на Компанията. 

 Ние Ви предлагаме:

 • Трудов договор с 6 месеца изпитателен срок, на пълно работно време – понеделник до петък, от 9:30 ч. до 18:00 ч. с 30 мин. обедна почивка;
 • Допълнително здравно осигуряване след изтичане на изпитателния срок;
 • Екип от професионалисти;
 • Пакет преференциални условия за банкови продукти и услуги; 
 • Търговски промоции и програми за финансиране и лоялност;
 • Карти за спорт с ко-финансиране;
 • Възможност за кариерно развитие;

Ако считате, че отговаряте на изискванията, моля да ни изпратите 

своя автобиография и мотивационно писмо за конкретната позиция.

Всички одобрени по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Съгласно ЗЗЛД, всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност.

Кандидатствай
Сравни