Тел. указател

Шофьор

Компанията открива свободна позиция 

за длъжност Шофьор за гр. София

който да:


 • Управлява и поддържа повереното му моторно превозно средство от авто-парка на Компанията като превозва документи, стойностни пратки и товари по зададени маршрути;
 • Отговаря за техническата изправност на повереното му МПС, поддръжката, сервизирането и подготовката му преди излизане на път (преглед на пълното техническо състояние, наличност на инструменти/принадлежности към автомобила);
 • Носи отговорност за правилното укрепване на товара и безопасното му транспортиране;
 • Пази поверените му документи, стойностни пратки и товари, а по време на престой взема необходимите мерки за тяхното съхраняване и опазване;
 • Ежедневно попълва и отчита заверени пътни листа/пътна книжка;
 • Следи и отговаря за точното изпълнение на поставените задачи за деня, спазване на маршрути за движение, срокове за разнасяне на стоки, попълване и съхраняване на съпровождащите ги документи; 
 • Отговаря за точното изпълнение на графика за деня, като проверява съответствието между стоките и придружаващите ги документи;
 • Грижи се за техническата изправност на МПС, като:   

  -  Зарежда МПС с гориво, масло, антифриз, вода и др. Следи тяхното количество по време на движение;

  -  Отговаря за направените разходи, като не допуска преразход на гориво и смазочни материали;

  -  След приключване на поставена задача, своевременно отчита  направените разходи за покупки, гориво или ремонт, като предоставя издадените му за тях документи;

 • Не управлява превозното средство след употреба на алкохол или под въздействието на упойващи вещества;
 • Спазва стриктно правилата за безопасно движение по пътищата, като предотвратява и свежда до минимум рисковете от произшествия.
 • Носи отговорност за опазването на повереното му от работодателя имущество;
 • Носи отговорност при изгубване на документи и липса на стойностни пратки, поверени му във връзка с естеството на трудовата дейност;
 • Грижи се за външния вид и чистотата на превозното средство.

Нашите изисквания:

 • Правоспособност за управление на МПС - минимум категория “В”, препоръчително категория „С”;
 • Завършено средно (минимум) образование;
 • Предишен опит на същата или сходна позиция ще се счита за предимство;
 • Технически умения и добро познаване на устройството на превозното средство;
 • Отговорност, честност, лоялност, издръжливост на стрес, висока концентрация.
 • Основни умения по английски език.

Ние предлагаме:

 • Трудов договор на пълно работно време – понеделник до петък, от 9:30 ч. до 18:00 ч. със 6 месеца изпитателен срок;
 • Позиция в престижна компания - лидер в областта си;
 • Служебен автомобил (в работно време), мобилен телефон;
 • Допълнително здравно осигуряване (след изтичане на изпитателен срок);
 • Търговски промоции и програми за финансиране и лоялност.
 • Служебно работно облекло (обувки, яке, блуза и др.), предоставени му от Компанията, според установения регламент.
 • Пакет преференциални условия за банкови продукти и услуги;
 • Карти за спорт с ко-финансиране;

Ако считате, че отговаряте на изискванията, моля да ни изпратите своя автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо за конкретната позиция.

Ще се свържем с всички одобрени по документи кандидати.

Съгласно ЗЗЛД, всички кандидатури ще бъдат разгледани при стриктна конфиденциалност.

 

Кандидатствай
Сравни