Тел. указател

Безжична (WiFi) мрежа за училищата с Netgear Insight

Новини / Безжична (WiFi) мрежа за училищата с Netgear Insight

     Образованието е кауза, за която се работи от години. Скоро Всички български училища ще разполагат с Wi-Fi достъп до интернет. Целта е да се спомогне развитието на дигиталните форми на обучение, които от своя страна ще допринесат за дигиталната грамотност и по-добрата реализация на едно цяло поколение. Качественото образование означава формиране на дигитални умения в учениците и използване на технологиите в процеса на обучение. За да могат учениците и учителите пълноценно да използват новите технологии и интерактивните начини на обучение е необходимо всички участници и техните устройства да бъдат в една компютърна мрежа.

     Netgear предлага надежден хардуер и иновативно cloud управление с помощта на които, изграждането на една мрежа, покриваща всички изисквания за натоварване, производителност, надеждност и управление е лесна задача.Чрез Cloud контролера за управление Netgear Insight Management, можете лесно да откривате, добавяте, настройвате, наблюдавате и управлявате дистанционно Точки за достъп и Суичове, без необходимостта от хардуерен контролер. Така изграждате безжична мрежа за голям брой конкурентни връзки на малка площ с интензивен обмен на данни между потребителите или към Интернет.

Какви са предимствата на Netgear Insight Management

* Централизиран web базиран портал за управление и контрол;

Управление на множество локации;

Отдалечен достъп по всяко време от всяко място;

Лесно добавяне на устройства без нужда от допълнителен хардуер или софтуер;

Гъвкаво надграждане според нуждите на клиента.Insight Management е точката, от която се настройва, управлява и наблюдава цялата WiFi и локална мрежа. Всички точки за достъп са подчинени на правилата и политиките зададени в портала. Цялата информация за свързаните в мрежата устройства, потребители и техния трафик се достъпва от тук. Има възможност да се организира по най-добрия начин (чрез графики и таблици) за лесно възприемане от администратора.

Автентикация, чрез криптиране на комуникацията между устройството и контролера. Криптиране на комуникацията между потребител и точка за достъп, между точка за достъп и Insight Management, между Insight Management и център за управление. Множество варианти за контрол на достъпа (на база на парола, потребител и парола, МАС адрес на устройство и др.)

С Insight Management получавате:

Надеждната свързаност на много потребители на ограничено физическо пространство (стая, кабинет, сграда)

* Управление скоростта и съдържанието на трафика между устройство/потребител и Интернет

* Калибриране силата и честотата на сигнала на точките за достъп с цел по-добро покритие

* Осигуряване безпроблемната работа на няколко логически мрежи (пр. „Преподаватели“, „Ученици“, “Guests” и др.)

* Осигуряване на възможност за приоритизиране на един тип трафик спрямо друг

* Осигуряване на възможност на балансиране на потребителите и/или трафика между две съседни точки за достъпСравни