Тел. указател

Cisco Webex

Новини / Cisco Webex

Уважаеми партньори,

В момента, има безпрецедентно увеличение на отдалечения начин на работа в световен мащаб, поради обстоятелствата, наложени от COVID-19 (коронавирус). В отговор на това, Cisco разполага с отговор на създадената ситуация, с оглед на това възможно най-много да улесни и подпомогне своите клиенти и партньори.


Безплатни Cisco Webex remote working решения: 

За нови клиенти на Webex: Безплатен 90 дневен лиценз с пълна функционалности

Допълнителни функционалности предвид извънредната ситуация:

        - Използване без ограничение на времето

        - Включване на до 100 участника

        - Включва toll dial-in (в допълнение към съществуващите VoIP опции)

За съществуващи Webex клиенти: при увеличаване на отдалечените работни места временно използването им ще е безплатно

Линк към Webex Free

1 годишен Webex лиценз
 - включване на до 200 участника
 - регистрация на Cisco Collaborantion устройства
 - Скалируемо решение спрямо броя потребители
 - Планът включва: Cisco Calling App, Contact Center,
 Hosted Collaboration, Meeting Server, Unified Communications
 Magager, Webex Calling, Webex Meetings, Webex Teams

Цена от $26.77 на месец

В помощ на клиентите    

Тъй като все повече екипи си сътрудничат отдалечено, в глобален мащаб има увеличение на използваните Webex услуги. Cisco продължава да наблюдава трафика в световната мрежа и неговите тенденции, като проактивно разширява капацитетите за отдалечени срещи, разговори и колаборация. Всичко това е с цел оказване на нужната подкрепа на клиентите и партньорите, които все повече извършват своята работа от дома или отдалечени места. Ето някои от тези тенденции: връзка.

Нови ресурси

Ако и пред вас стои въпросът за въвеждането на отдалечени работни места, Cisco може да помогне в този процес и промяна, чрез различни обучения, насоки, както и добри практики както за IT отделите, така и за мениджърите на екипи и крайни потребители. Тази трансформация към отдалечен начин на работа е непрекъснат процес, като ресурсите се обновяват с висока честота, ето защо следните насоки биха били от полза:.

Ресурси за ИТ отделите за подготовка, внедряване и управление на промените, свързани с имплементацията на средства за отдалечена работа, като на следната страница са първоначални инструкции за работа.


Упътвания към индивидуалните потребители, както и техните ръководители към новия начин на работа.

Обучения в реално време и поискване, където са включени следните нови точки:

- работа от дома

- преминаване към виртуални пространства и срещи

- помощ за виртуалния офис и начин на работа

- управление на отдалечени екипи

Тези професионални Webex обучения се водят от подготвени инструктори, с все по-голямо разнообразие от език и часова зона за провеждане.


 
 

За повече информация можете да се обърнете и към своя АМ в АЛСО България.

Сравни