Тел. указател

FUJITSU интегрирана система PRIMEFLEX for HPC

Новини / FUJITSU интегрирана система PRIMEFLEX for HPC

София Тех Парк се обърна към Fujitsu за създаването на достъпен, надежден и скалируем клъстер за високопроизводителни изчисления (HPC cluster), който дава възможност бързо да бъдат реализирани академични и търговски проекти.


Новото интегрирано решение за високопроизводителни изчисления Fujitsu PRIMEFLEX for HPC (high-performance computing) отговаря на тези изисквания и позволява на София Тех Парк да участва в изследователски дейности в цяла Европа.


„Щастливи сме с нашия клъстер Fujitsu PRIMEFLEX for HPC, който осигурява надеждни, достъпни и мащабируеми високопроизводителни изчисления. Когато се наложи да обновим и надградим технологията, отново ще се обърнем към Fujitsu и новите технологични решения, които те могат да ни предложат.“

Проф. дфн Ана Пройкова, 

Ръководител на Лабораторията за високопроизводителни изчисления в София Тех Парк 

(HPC Lab @ Sofia Tech Park)КЛИЕНТЪТ


София Тех Парк е създаден с цел осъществяването на проекти, които да благоприятстват за развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на България. Дружеството си партнира с частни и публични клиенти, за да създаде и управлява уникална иновационна среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.


ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО


Още със създаването на София Тех Парк е заложено той да има възможност да предоставя ресурси за високопроизводителни изчисления (HPC), за да привлече изследователи, малки и средни предприятия, студенти и финансиране. За целта дружеството трябваше да намери правилния технологичен партньор и подходящата цена, за да превърне HPC в реалност.


РЕШЕНИЕТО


FUJITSU интегрирана система PRIMEFLEX for HPC. 

При съвместната работа на локалния партньор Контракс и Fujitsu, София Тех Парк конфигурира и изгради HPC клъстър от 24 нода, базиран на Fujitsu PRIMERGY сървъри. Решението дава възможността на студенти, изследователи и търговски партньори да работят с редица специализирани приложения, включително WRF, Gromacs, ABINIT, Quantum ESPRESSO и CP2K.


ПОЛЗИТЕ


  • Интегрираното решение Fujitsu PRIMEFLEX for HPC осигурява измерима производителност от 19,001 гигафлопа и паралелна ефективност от 81.4%, което го прави втория най-бърз суперкомпютър в България.
  • Водещата производителност гарантира бързото изпълнение на задачите.
  • Максималното време за работа позволява оптимална достъпност.
  • Мащабируемостта и вграденият капацитет позволяват използването на платформата от търговските партньори.
Сравни