Тел. указател

Промяна в сроковете за сертифициране във връзка с COVID-19

Новини / Промяна в сроковете за сертифициране във връзка с COVID-19

Уважаеми партньори,

Във връзка с ограниченията, наложени в отговор на разпространението на COVID-19, бихме желали да Ви информираме, че Вашите Cisco сертификации, специализации и оторизации няма да бъдат засегнати поради невъзможността да изпълните дадено обучение или вземете даден изпит.

Cisco Certifications, Specializations, Authorizations, and Cloud and Managed Services Program (Gold, Premier, Select, Master, etc.)

Всеки от вас, на който му предстои подновяване на текуща сертификация, специализация, оторизация и/или Cloud and Managed Services Program в периода между 16.03.2020 и 09.2020, ще може да се възползва от удължаване на сроковете за още една година, до 2021. Не е необходимо в тази връзка да се предприемат действия от ваша страна. В случай, че дадено изискване за подновяването не е изпълнено, ще бъде видим „флаг“ в PSS портала в този период, който „флаг“ няма да бъде взет под внимание.

Cisco Career Certifications (CCIE, CCNP, etc.)

Всички тестови лаборатории, свързани със CCIE сертификациите в момента са затворени, като се проучва възможността за възобновяване на дейността им след 26 април. В тази връзка Cisco удължава срокът на валидност за всички активни лични сертификации със 6 месеца, считано от 16 март 2020. Това се отнася до Cisco /  DevNet Specialist, Associate, Professional, и Expert сертификации, както и CCT и CCAr


Ще се адаптираме, за да преодолеем това предизвикателство заедно.


Сравни