Тел. указател

Софийският екип на Milestone разработва специфични решения за Европа, Близкия изток и Африка

Новини / Софийският екип на Milestone разработва специфични решения за Европа, Близкия изток и Африка

Какви са инвестиционните планове на Milestone Systems за България и какви технологии ще се разработват тук?

Том Биер: Развойният екип на Milestone Systems е ключов за постигането на нашата цел – да ускорим иновацията с 45% до края на 2019 г., разработвайки уникални решения, които ще отговорят на бъдещите изисквания на пазара в шест дългосрочни иновационни области. Инвестицията цели да увеличи капацитета за развитие в интеграцията с различни устройства и системи, прецизното рендиране, IoT и източниците на метаданни, онлайн услугите, усъвършенстваното управление на данни, както и пакета от инструменти за разработка на софтуер (SDK) върху платформата на Milestone Systems.

Tом Биер, вицепрезидент R&D в Мilestone Systems 


Новият офис в България е най-скорошната от серия значителни инвестиции на Milestoneв хора, иновации и нашата отворена общност. В офиса работят повече от 100 души, които са част от развойния екип, както и инженери специалисти по продажби. Екипът, който ръководя, е разпределен между три локации – София, Копенхаген и Барселона. Всички специалисти в тези офиси работят по водещия ни продукт XProtect.

Какви специалисти търси Milestone?
Том Биер: Продължаваме да набираме специалисти за офисите ни в София, Копенхаген и Барселона. В Milestone работим с няколко технологии и търсим експерти в тези сфери. Винаги приветстваме добри софтуерни разработчици. Когато споделяме корпоративната култура и виждаме потенциал за развитие, създаваме страхотни Milestone-ъри.

Как екипът инженери в София работи с колегите от Австралия, САЩ, Мексико, Швеция, Холандия и Великобритания?
Том Биер: Екипът ни по Продуктова инженерна поддръжка в България е специализиран в разрешаването на различни проблеми. Това се случва с помощта на колегите от "Подкрепа на продажби" от всички региони. Когато проблемите не мога да бъдат разрешени дистанционно, членове на екипа по Продуктова инженерна поддръжка и местни търговски представители посещават клиента, за да намерят решение.


Владимир Владков, главен редактор в Computerworld


Какви продукти разработват българските специалисти съвместно с колеги от другите развойни центрове в Испания и Дания?
Том Биер: Отдел "Развойна дейност" се състои от екипи, които разработват различните фийчъри в три развойни центъра. Специалистите от София, Копенхаген и Барселона ежедневно си сътрудничат в разработването на продуктовото портфолио за видеонаблюдение Milestone XProtect® ®. XProtect се базира на изцяло отворена платформа, която спомага интеграцията на най-широк набор камери с най-добрите бизнес решения – като контрол на достъп и анализ на видео данни. Днес MilestoneXProtect® поддържа 8000 камери и хардуер устройства и е доказано решение в над 150 000 инсталации по света.

Имат ли разработчиците от различните центрове общи проекти или всеки се фокусира върху конкретни решения, включително такива за местния пазар?
Том Биер: Развойният екип на Milestone е организиран в Agile екипи из всички локации. Всяка от тях е ключова за осигуряването на готовия продукт и не гледаме на локациите като отделни единици. Разчитаме на отлично сътрудничество между колегите, независимо къде работят. Това е и едно от нещата, които правят Milestone това, което е, както и една от причините да се гордеем, че сме част от това семейство. Конкретно в България има екип, разработващ специфични решения за Европа, Близкия изток и Африка.

Пазарните тенденции бързо се променят към обединяване на устройства, изкуствен интелект и усъвършенстван анализ на изображенията с добавяне на информационни обекти. Вярваме, че с увеличаване на капацитета ни за разработка и развитие в тези иновационни области Milestone Systems ще предостави на партньорите ни нови възможности за пазарен растеж.

Milestone заяви, че нейната SDK платформа може да се използва от партньори за конкретни приложения и вертикални решения. Как работи екипът в България с тези партньори – на клиентска база с персонализирано решение или разработвайки стандартна система за конкретна индустрия – като търговия на дребно, транспорт, банки?
Том Биер: В София има голям екип, посветен конкретно на интегрирането на камерите на нашите партньори към нашата платформа. Работим с повече от 150 различни партньора и осигуряваме поддръжка за над 8000 устройства.

SDK се използва от голям брой партньори, които доставят хиляди специализирани решения в редица различни бизнес сфери. Силата на нашия отворен API е точно в това – дава възможност на партньорите ни да създават решения за нашите клиенти, без дори да ни ангажират в процеса.

Бихте ли разказали повече за нови интересни решения, интегриращи технологии като ML, изкуствен интелект, видео рендъринг, анализ на големи обеми данни?
Том Биер: Глобалната индустрия за видео управление се развива с невиждано досега темпо. Създават се нови възможности, които трансформират начина, по който се използва технологията – не само за защита на хора и активи, но и за оптимизиране на бизнеса и подобряване на начина на живот и работа.
Идентифицирали сме три основни тенденции за тази година. От една страна, се върви към автоматизация. Изкуственият интелект продължава да движи пазарната промяна в сферата на видеонаблюдението. Днес с по-малко човешка намеса в реално време се обработва и анализира визуалната информация, превръщайки пасивните камери в ценни активи.

Видео технологиите станаха задължителен елемент във всяка фирмена ИТ стратегия. Ако доскоро те бяха използвани като средство за осигуряване на безопасност и сигурност, на тях вече се гледа като инструмент за по-доброто разбиране на бизнес процесите и заобикалящата среда. Това води до по-добро представяне, намаляване на разходите и оптимизиране на бизнеса. Забелязваме тази промяна в различни индустрии като търговията на дребно, например. Днес с помощта на нови технологии като Интернет на нещата (IoT – Internet of Things) и софтуер за видео анализи търговците получават по-добра представа за клиентското поведение и движение в магазините им, например.

От друга страна, видеонаблюдението и IoT трансформират бизнеса чрез технологични иновации. С нарастващия брой на свързани IoT устройства и създаваните огромни обеми данни, видео анализите ускоряват автоматизирането на неструктурирана информация, като предоставят готови решения и "отключват" бизнес стойност. Очаква се до 2020 г. 99% от записаното видео съдържание да бъде анализирано от машини – в сравнение с 30% за 2018 година (данни на Gartner). Ние вярваме, че тази прогноза ще бъде резултат от напреднало агрегиране на данни и автоматизация на системи, услуги и софтуер, който ще продължава да движи иновациите в обработката на видео съдържание.

С развитието на технологиите продуктите за управление на видео съдържание се превръщат в мощен инструмент и това изисква отговорното им използване. Тук идва мястото да напомня за нашия ангажимент към това и Писмото от Копенхаген, към чиито принципи се придържаме. То насърчава всички в индустрията да взимат предвид как се използват технологиите, от кого и с каква цел. За нас е важно да поддържаме постоянен диалог по темата, за да не забравяме, че технологиите не са над нас и че ние носим отговорност.


Статията е публикувана от Computerworld

Автор: Владимир Владков, главен редактор в Computerworld

Сравни