Тел. указател

Why Cisco

Новини / Why Cisco


Всяко едно ниво на сертифициране в света на Cisco дава различни предимства на компаниите, които се възползват от него, като: промоционални програми, маркетингови кампании и материали, обучения и др. Необходимо условие за придобиване на всяка една сертификация, е компанията да бъде регистриран Cisco партньор.

Cisco Select сертификацията е първото стъпало в стълбицата на сертифициране в системата на Cisco. Тя дава реална възможност за увеличение на печалбите и стимулиране на продажбите, в условията на силна конкуренция.

Основните предимства на това компанията да стане сертифициран Cisco Select партньор са:

Възможност за увеличение на печалбите и оборота;

*  Използване на програми за допълнителни отстъпки, и получаване на конкурентни предимства, като: MIP (Migration Incentive Program), закупуване на оборудване с цел демонстрации и обучения, миграция към Cisco решения чрез замяна на оборудване от други производители и др.     

*  Достъп до маркетингови материали, с цел подпомагане на продажбите и представянето на компанията пред своите клиенти

* Възможност за различни обучения и използване на ресурси за повишаването на експертизата и познанията както на собствените служители, така и на клиентите на компанията

* Използване на логото за Select партньорство със Cisco – на интернет страницата, при представянето на компанията, и др.


През 2019, за осма поредна година, партньорските програми на Cisco са наградени с най-високият 5* ранг от CRN.

Cisco Select сертификацията е чудесна възможност да покажете задълбочени познания и експертно ниво пред своите клиенти и партньори. Това може да бъде ключ към отличаването ви пред останалите компании на пазара. 

Повече за видовете сертификации и предимствата които дават можете да научите от Express Specialization User Guide и Partner Onboarding Guide

 
Сравни