Тел. указател

Cisco цифрова мрежова архитектура

Новини / Cisco цифрова мрежова архитектура

Началото на нова ера в мрежовата архитектура.

Мрежата, базирана на намерения (Intent-Based Networking, IBN) е разликата между мрежата, която се нуждае от непрекъснато внимание и тази, което просто разбира какви са нуждите на вашата организация и функционира в съответствие с тях. Това е разликата между това да изпълнявате ръчно хиляди задачи и да имате автоматизирана система, която Ви помага да се съсредоточите върху същинските цели на Вашия бизнес.
Cisco® архитектурата на цифровата мрежа (Cisco® Digital Network Architecture или Cisco DNA™) е мостът на Вашия екип към базираната на намерения мрежа. Тя представлява отворена, мащабируема, задвижвана от софтуер архитектура, която опростява работата на Вашата корпоративна мрежа и при това понижава разходите, и намалява Вашия риск. Само Cisco предлага единна мрежова структура, базирана на задълбочена интелигентност и вградена защита, за да осигури автоматизация и сигурна работа в цялата Ви организация.
Cisco DNA пести време от поддръжка на ИТ инфраструктурата при времеемките, повтарящи се задачи за конфигуриране на мрежата, така че да можете да се съсредоточите върху иновациите, от които се нуждае Вашият бизнес.
Cisco DNA автоматизацията и сигурността са изградени върху софтуерно-дефинирания мрежови контролер (Software-Defined Networking, SDN), богатия контекстен анализ, мрежовата виртуализация и неограничената мащабируемост на облачните среди.
Това е напълно нова ера при мрежите. Интуитивната Мрежа.
Повечето маршрутизатори, комутатори и безжични системи на Cisco, които се предлагат днес, поддържат Cisco DNA веднага или с актуализация на софтуера. Освен това, с новите предложения за софтуерен абонамент, които можете да изберете - Cisco ONE™ Advantage, DNA Advantage, и DNA Essentials – можете да се възползвате от иновациите, които се активират чрез софтуера. 


Предимства  

- По-бързо въвеждане на иновации с осигуряване на диференциран начин на работа чрез анализиране на контекста; 
- Постигане на по-висока производителност в бизнеса с предлагането на по-бързи мрежови услуги;  
- По-ниски разходи със съкратено време за мрежова инсталация и по-бързо отстраняване на проблемите; 
- Намаляване на риска с по-бързо откриване на заплахите; 
- Защита на инвестициите с преносимост на лиценза и достъп до непрекъснато разработвани иновации. 


Защо да изберем мрежа, базирана на намерения?

Как мрежата, базирана на намерения, помага на Вашия бизнес? Тя позволява непрекъснато да привеждате Вашата мрежа в съответствие с нуждите на Вашата организация. Тя осигурява детайлно вникване и разбиране на мрежовата работа, автоматизира процесите и защитава срещу заплахи. Например: тя разбира нуждите от производителност на всички Ваши приложения и услуги и непрекъснато се адаптира от край до край, за да постигне необходимото качество на услугите. Освен това, тя автоматично прилага политики за контрол на достъпа между потребители, приложения и устройства, постоянно и на всяко място в мрежата. Тя също така разбира изискванията за оперативна съвместимост и непрекъснато проверява дали се прилагат най-подходящите софтуерни имиджи и пачове.
За да стане всичко това възможно е нужна фундаментална трансформация на начина, по който мрежите се изграждат и работят:
 Затворените, хардуерно ориентирани модели отстъпват място на отворените, програмируеми и софтуерно ориентираните;
 Ръчното, повтаряемо и базирано на интерфейса с команден ред управление в голяма степен се замества от автоматизирано управление базирано на политики;
 Периметърната реактивна защита е заменена от вградена в мрежата, базирана на контекста сигурност, която се простира от облака до корпоративния потребител;
 Простата видимост на мрежата се преобразува в предсказуем и контекстуален анализ за потребителите, устройствата, приложенията, и цялата мрежа във всеки момент от време.

Cisco DNA отразява всички тези промени. С тази архитектура, бизнесът и ИТ могат да станат много по-гъвкави и да отговарят на бизнес условията по-бързо и по-интелигентно. 


Скорост и простота, за да отговорим на нарастващите изисквания

Традиционните мрежи продължават да се сблъскват с предизвикателствата на инсталацията и управлението с отварянето на всеки отделен кашон. Услугите, свързани с осигуряването на експлоатацията, наблюдението и отстраняването на проблеми, са ръчен процес изискващ много усилия и внимание. Докато изчислителните цикли могат да бъдат доставени за секунди, за инсталирането и пускането на мрежовите функции и услуги традиционно са необходими седмици, а понякога и месеци. 
Традиционните мрежови архитектури не могат да се разширят спрямо изискванията на разрастващата се цифрова ера. Cisco даде нова представа за нашата мрежова архитектура, със следните характеристики: 

Управление на облачните услуги: Политика на проектиране, предлагане, активиране и осигуряване на мрежови услуги чрез централизирано управление. Активиране на видимостта на мрежовите услуги от край до край за бизнеса, образованието и индустрията - на място или в облака;
 
Автоматизация: Автоматизирайте напълно мрежовата инфраструктура на базата на една политика в цялата мрежа за достъп, която действа като едно цяло. Ускорете инсталациите във Вашите филиали с SD-WAN. Опростете и мащабирайте операциите, като автоматизирате ежедневните дейности като конфигуриране, осигуряване на услуги и отстраняване на проблеми.

Сигурност: Предвиждайте проактивно производителността чрез машинно самообучение, за да корелирате потребителя, устройството и данните от приложенията за контекстуален бизнес и оперативен анализ. Идентифицирайте проблемите и осигурете практическа информираност, за да предложите по-добра и по-персонализирана работа в изчислителната среда.

Защита: Открийте и елиминирайте заплахите чрез мрежова сегментация от край до край, и въведете политики на защита в цялата мрежа. Идентифицирайте и се справяйте със заплахите и уязвимостите с помощта на анализ на мрежата, дори при криптиран трафик.

Виртуализация: Инсталирайте мрежови услуги за минути на всяка платформа – във филиал на компанията, в колокацията или публичния облак – и свържете потребителите към приложенията с една единствена, непрекъсната мрежа.

 

figure_1

 

 

 


Възможности на DNA софтуера

  • Управление на облачни услуги
  • Автоматизация
  • Сигурност
  • Виртуализация
  • Готова за DNA физическа и виртуална инфраструктура
  • Защита


Първи стъпки със Cisco DNA

Извървяването на пътя към базираната на намерения мрежа може да бъде сериозно предизвикателство, ако не разполагате с подходящ водач. Ето защо Cisco съвместно с IDC разработи пътна карта на мрежовите възможности, която очертава различните атрибути, с които мрежите ще разполагат на всеки етап от този път. Тази рамка ще Ви помогне да разберете къде сте спрямо сходните на Вас компании, да планирате къде желаете да бъдете и да оцените предимствата на придвижването от един етап към друг. . Към промоциите на Сиско


Услуги на Cisco

Независимо къде се намират клиентите по своя път, Cisco и нашите партньори предлагат своя собствен експертен опит в услугите, за да помогнат на клиентите да ускорят преобразуването на тяхната цифрова мрежа, от оценки на готовността и мащабируеми проекти до инструменти за автоматизация и спечелила признанието на бранша сервизна поддръжка. Нашите услуги помагат на клиентите да ускорят своите инсталации, да намалят риска и сложността и да осигурят непрекъснатост на своите бизнес операции с обновяването на своите мрежи.

Таблица 1. Продукти и решения с Дигиталната мрежова архитектура на Cisco

Продукт или решение

Описание

Предимства

Cisco IOS® XE Software

Усъвършенстван операционно- системен софтуер за устройства на Cisco, който е програмируем, автоматизиран,  контролируем и пригоден да бъде лесен за обслужване.

Осигурява ИТ гъвкавост чрез програмируемост, виртуализация на мрежови функции (NFV) и SDN-базирана автоматизация.

Cisco DNA Center

Единично табло за управление на вашата корпоративна мрежа. Използва интуитивни работни потоци, за да опрости предоставянето на политики на потребителски достъп в съчетание с усъвършенствани функции за сигурност.

Прави лесни проектирането, предоставянето и следенето на мрежата. Повишава степента на удовлетвореност на потребителите с основана на политики работа за управление на мрежовата среда и увеличава времето за работа без проблеми на мрежата .

Cisco софтуерно дефиниран достъп (SD-достъп)

Защитена от край до край сегментация, автоматизирана политика за достъп на потребителите и единна мрежова структура.

Прави възможен достъпа до мрежата за всеки потребител или устройство към всяко приложение без компромис със сигурността.

Cisco интелигентна WAN (IWAN)/ SD-WAN мрежа

Доставена от облака архитектура, която управлява Вашата WAN и клоновете на организацията централно, за да опрости и ускори предоставянето на защитени, гъвкави и богати на функции услуги.

Осигурява по-добра работа в мрежата на потребителите за приложения, които са разположени в офисите на клиента или в облака. Постига по-голяма гъвкавост и пъргавина, както и спестяване на разходи чрез по-лесни инсталации без разходи за транспорт.

Мрежова защита

Осигурява видимост, като се използва мрежата като сензор за анализ и изследване в реално време. Вашата мрежа също така Ви дава възможност да имате контрол на повече нива, за да налагате политиката и ограничавате заплахите в цялата мрежа.

Намалява риска и защитава Вашата организация срещу заплахи, дори в криптиран трафик. Спечелете видимост на 360 градуса с анализ в реално време за задълбочено изследване в цялата мрежа. Получавате защита от край до край с улеснение при конфигурирането й.

Мрежов анализ и сигурност 

Осигурява богата контекстуална видимост в работата на потребителите с приложенията с исторически, в реално време и предсказващ анализ за потребители, устройства, приложения и мрежата. С телеметрични способности в реално време, известява за събития, които изискват внимание към мрежовите операции.

Позволява да идентифицирате основните причини и дава предложения за оздравяване, с цел по-бързо отстраняване на проблемите. Интеграцията с Cisco DNA Center осигурява лесно за използване единично табло с възможности за анализ и проучване в дълбочина. Машинното самообучение непрекъснато подобрява мрежовото разузнаване, за да се предсказват проблемите преди да настъпят.

Инфраструктура готова за цифровата мрежа

Физически или виртуални маршрутизиращи, комутиращи и безжични продукти, които служат като основа на Cisco DNA. За допълнителни подробности, моля, вижте продуктовата брошура Готови за DNA.

Здрава инфраструктура, изградена изцяло с оглед на софтуерните способности на Cisco DNA, за да работи по-бързо, по-ефективно и по-защитено

.

Възможностите на Cisco DNA се доставят с три предложения за абонамент: Cisco ONE Advantage, която осигурява готовност за SD-достъп и Сигурност; Cisco DNA Advantage, която е с функционалност за SD-достъп и Сигурност; и Cisco DNA Essentials за базов мониторинг на мрежата и автоматизация. Най-богатият на възможности абонамент, Cisco ONE Advantage, предоставя базирана на политики автоматизация с SD достъп, Cisco DNA Сигурност и разширена защита. Клиентите могат да активират всички Cisco DNA случаи на употреба със Cisco ONE Advantage.
Започнете днес своето пътешествие към базираната на намерения мрежа.


Промоции на Cisco DNA

Преминаването към цифрова мрежова архитектура никога не е било по-лесно. Вижте нашите най-нови промоции, които ще Ви помогнат да започнете своя път към готовата за цифрова архитектура мрежа.Към промоциите на Сиско


Защо Cisco?

Необходима Ви е мрежа, която непрекъснато се обучава. Непрекъснато се адаптира. Непрекъснато защитава. Това е бъдещето на мрежите. Бъдещето. Интуитивно.
Със задълбочените познания и експертиза в света на технологията и взаимоотношенията с ИТ, Cisco може да помогне в съвместната работа на Вашите ИТ специалисти и мениджмънта, за да работят по-ефективно за по-добри резултати както за ИТ структурата, така и за бизнеса. Със Cisco DNA ние можем да Ви помогнем да създадете възможности за нови приходи, за по-ниски разходи, за намаляване на рисковете и за осигуряване на съответствие с нормативната уредба. Можем също да Ви помогнем да опростите операциите на Вашата мрежа и да ускорите нейната реакция на променящите се ИТ и бизнес нужди.
Заедно с нашите партньори, ние помагаме на нашите клиенти да въвеждат иновации, да управляват преходите на пазара и да превръщат технологията в предимство за бизнеса.
Възможностите на Cisco DNA се доставят с три предложения за абонамент: Cisco ONE Advantage, която осигурява готовност за SD-достъп и Сигурност; Cisco DNA Advantage, която е с функционалност за SD-достъп и Сигурност; и Cisco DNA Essentials за базов мониторинг на мрежата и автоматизация. Най-богатият на възможности абонамент, Cisco ONE Advantage, предоставя базирана на политики автоматизация с SD достъп, Cisco DNA Сигурност и разширена защита. Клиентите могат да активират всички Cisco DNA случаи на употреба със Cisco ONE Advantage.
Започнете днес своето пътешествие към базираната на намерения мрежа. 


Cisco Capital

Финансиране в помощ на постигането на Вашите цели
Cisco Capital® може да Ви помогне да придобиете технологията, която Ви е необходима, за да постигнете Вашите цели и да останете конкурентноспособни. Ние можем да Ви помогнем да намалите капиталовите разходи. Ускорете Вашия ръст. Оптимизирайте вашите инвестиции и възвръщането им (ROI). Финансирането Cisco Capital Ви дава гъвкавост при придобиването на хардуер, софтуер, услуги и допълващо оборудване от трети страни. Cisco Capital е продукт достъпен в повече от 100 страни.

 Можете да разгледате нашата видео библиотека тук.

 

 

Сравни