Тел. указател

Изберете оригинално мрежово оборудване от Cisco

Новини / Изберете оригинално мрежово оборудване от Cisco

Cisco България публикува кратко ръководство за своите партньори, с чиято помощ, всяка фирма може да е сигурна, че Cisco оборудването, което купува, е оригинално, ново и подлежи на гаранционна поддръжка:

Следните препоръки ще ви помогнат да се уверите, че купувате оригинално, ново Cisco оборудване от оторизиран доставчик, с гаранция и поддръжка от компанията и придружено с валиден лиценз за употреба на Cisco софтуер:

  • Проверете дали вашият доставчик е оторизиран партньор на Cisco на www.cisco.com/go/partnerlocator или се свържете с локалния офис на Cisco;
  • Изисквайте от доставчика писмено потвърждение, че закупеното Cisco оборудване е регистрирано в компанията за продадено на ваше име като клиент;
  • За всяка поръчка изисквайте доставчикът да представи Оторизационно писмо от Cisco като производител;
  • С помощта на Brand Protection екипа на Cisco проверете серийните номера на оборудването преди да го приемете и платите;
  • Включете специална клауза в условията за доставка свързана с автентичност на оборудването;

Въпроси и коментари може да отправяте на brandprotection@cisco.com или да посетите уеб страницата www.cisco.com/go/brand-protection

Цялото Ръководство може да свалите тук.

Сравни