Тел. указател

Опростена безжична мрежа! Само с Cisco софтуерно-дефиниран достъп.

Новини / Опростена безжична мрежа! Само с Cisco софтуерно-дефиниран достъп.

Всички обичаме мобилните устройства и броят им го доказва. По данни на Сиско 17 млрд. устройства са свързани към световната мрежа и борят им ще нарастне на 27 млрд. до 2021г.. Като резултат на тази тенденция потокът на информация от WiFi, мобилни и IoT устройства ще нарастне до 63% от общия IP трафик до 2021г.. По пътя си към дигитална трансформация и все по-големия брой мобилни работни станции, организациите се нуждаят от сигурна wireless архитектура, която може да обслужва този разтеж на данни с много опростено управление на мрежи и устройства. Cisco безжична мрежа със софтуерно-дефиниран достъп предоставя основите днес за масивните безжични мрежи утре.
Намаляване на сложността и оптимизиране на операциите:

1. Опростен достъп за гости
SD-Access Wireless опростявя достъпа на гости до безжичната мрежа без нужда от допълнителни LAN контролери. Трафикът от устройствата на гостите се насочва директно чрез отделна виртуална мрежа от суич Catalyst 9000 или Wave 2 аксес пойнт до Fabric Border Node в DMZ. Така се елиминира нуждата от допълнителен wireless контролер, като предоставя високо ниво на сигурност с напълно виртуализиране на информацията от аксес пойнта до node в DMZ.

2. Намаляване на броя на SSID-та
Ентърпрайз клиентите често препоръчват да се използват отделни SSID-та, за да се постигне сегментация, в резултат на което се генерира голям брой SSID-та, което е трудно за управление. Прекалено много SSID-та намаляват пропускливостта на безжичната мрежа като претоварват радио честотите с нископриоритетни мениджмънт пакети като beaconing, probe response и други.
С SD-Access Wireless организациите могат да създават вируални мрежи с едно единствено SSID , което предоставя пълна сегментация за различни видове wireless устройства.
SD-Access Wireless е готов за IoT технологиите. IoT устройствата могат да бъдат уязвими към кибератаки, които могат да заразят IoT устройството или да достигнат и до други устройства в мрежата. Решението е да се прилагат строги политики на сегментиране, за да се изолират IoT устройствата от критичните за бизнеса сегменти в мрежата. SD-Access Wireless предоставя автоматизирана точка до точка сегментация с постоянно приети политики, за да се засили сигурността на IoT устройствата.

Сравни