Централен офис
(02) 9602 400
Търговски отдел
(02) 9602 300
Склад
(02) 9602 377
Сервиз
(02) 9602 319

Новина за потребителите на данни чрез XML

Новини / Новина за потребителите на данни чрез XML

Уважаеми партньори с цел подобряване на работата и повишаване на сигурността, препоръчваме на всички, които използват услугите "Обновяване на данни за продукти чрез XML" и "Експорт на документи чрез XML", да използват https протокол вместо http.

Сравни