$SVGetValue) { $SVQuerystring = $SVQuerystring.$SVGetKey."=".$SVGetValue."&"; } $SVURL = "http://emc.sharedvue.net/Sharedvue/pull/"; $SVURL = $SVURL."?svhost=".$_SERVER["HTTP_HOST"]; if (!empty($_SERVER["PHP_SELF"])) { if ((isset($_SERVER['REDIRECT_URL'])) && (strpos($_SERVER['REDIRECT_URL'], $_SERVER['PHP_SELF']) === FALSE)) $SVURL = $SVURL . $_SERVER['REDIRECT_URL']; else $SVURL = $SVURL . $_SERVER['PHP_SELF']; } else if (!empty($_SERVER['SCRIPT_NAME'])) { if ((isset($_SERVER['REDIRECT_URL'])) && (strpos($_SERVER['REDIRECT_URL'], $_SERVER['SCRIPT_NAME']) === FALSE)) $SVURL = $SVURL . $_SERVER['REDIRECT_URL']; else $SVURL = $SVURL . $_SERVER['SCRIPT_NAME']; } if (strlen($SVQuerystring) > 0) { $SVURL = $SVURL.urlencode("?".$SVQuerystring); } if (function_exists('curl_init')) { $SVCurl = curl_init(); curl_setopt($SVCurl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($SVCurl, CURLOPT_URL, $SVURL); $SVContent = curl_exec($SVCurl); $SVHTTPStatusCode = curl_getinfo($SVCurl, CURLINFO_HTTP_CODE); curl_close($SVCurl); } else { $SVContent = file_get_contents($SVURL); list($SVHTTPVersion,$SVHTTPStatusCode,$SVHTTPMsg) = explode(' ',$http_response_header[0], 3); } switch($SVHTTPStatusCode) { case 200: echo ($SVContent); break; default: echo ""; break; } // --------------------------------------------------------------------------- ?>

Регистрация

Данни на фирмата
Адрес за доставка
Бизнес информация
 • Годишен оборот на фирмата за предходната година в лева без ДДС.
 • Очакван оборот със Солитрон
 • Брой офиси/магазини
  Брой
 • Брой служители
Потребителски данни

Потребителя ще може да:

 • Да редактира фирмените данни
 • Да кани нови потребители и да изтрива съществуващи такива
 • Да разглежда всички документи

На посочения имейл ще получите инструкции за работа със системата ни. Акаунтът ще бъде активиран от наш служител.

Запитване

 • Въведете символите от картинката.

  captcha

Успех

Промените бяха записани успешно.

Кандидаствай

Видео

Сервизни Центрове