Тел. указател

Експорт на продукти (XML)


За да получите информация за артикули и съответните цени по договорената ценова листа, е необходимо да се идентифицирате пред системата. Това става посредством два параметъра, които се добавят към всеки URL - вашите потребителско име и потребителска парола, както е показано в примерното URL:

Стъпки

1

Този списък съдържа имената и идентификационни кодове на всички продуктови продуктовите групи, които се съдържат в базата данни на Solytron. Посредством този идентификационен код, можете да достъпите списък със всички артикули за определена продуктова група. Списъкът се намира на следният адрес:

Структурата на полученият документ е следната:

<productCatalog version="1.0">
	<productCategory name="име на продуктовата категория">
		<productGroup name="име на продуктовата група">
			<propertyGroupId>Id на групата</propertyGroupId>
				<atom:link href="https://www.solytron.bg/products/xml/list.xml?propertyId={Id на групата}&j_u=потребителско_име&j_p=парола" rel="list"/>
		</productGroup>
	</productCategory>
</productCatalog>

Document Type Declaration(DTD) за catalog-category.xml може да изтеглите тук.

2

Списък с всички артикули от дадена продуктова група, включително цена и наличност. Всеки артикул се характеризира с идентификационен номер, група, продуктов код и EAN. Списъкът с продукти може да бъде намерен на следният адрес:

Прегенерирани адреси на всички продуктови групи може да намерите в документа от точка 1

Структурата на полученият документ е следната:

<productSet version="1.7">
	<product productId="идентификационен номер на продукта" groupId="група в която попада продукта" codeId="продуктов код" ean="EAN на продукта">
		<name>име на продукта</name>
		<vendor>име на производител</vendor>
		<name>име на продукта</name>
		<warrantyQty>продължителност на гаранция</warrantyQty>
		<warrantyUnit>единици, в които се измерва гаранцията(седмици, месеци)</warrantyUnit>
		<price currency="код на валута">цена на продукта</price>
		<priceEndUser currency="код на валута">препоръчителна крайна цена на продукта за крайният потребител</priceEndUser>
		<stockInfo>
			<stockInfoValue>Наличност</stockInfoValue>
			<stockInfoData>Количество</stockInfoData>
		</stockInfo>
	</product>
</productSet>

Групата (groupId) и продуктовият код (codeId) ще ви бъдат необходими за да достъпите страницата с пълната информация за продуктите. Цените на продуктите в Солитрон са в определена валута (EUR, USD или BGN). Цената показана в поле price е в съответната валута, опомената като атрибут. Наличностите на продуктите се намира в таг stockInfo, в поле stockInfoValue се показва настоящата наличност. Възможните стойности на това поле са OnHand (на склад), Minimum (ограничено количество), OnOrder (не е наличен, но има пусната заявка). warrantyQty показва продължителността на гаранцията. Полето warrantyUnit съдържа информация за единиците, в които се измерва гаранцията. Възможните стойности са три: 1 - доживотна гаранция, в този случай warrantyQty няма стойност; 2 - числото в warrantyQty отразява продължителността на гаранцията в месеци; 3 - числото в warrantyQty отразява продължителността на гаранцията в години.

Document Type Declaration(DTD) за list.xml може да изтеглите тук.

3

За да получите пълната информация за един артикул (описание, характеристики, снимки), можете да посетите следният URL, като използвате groupId и codeId от списъка с продукти:

Структурата на полученият документ е следната:

<product version="1.5" productId="идентификационен номер на продукт" groupId="група в която попада продукта" codeId="продуктов код" ean="EAN на продукта">
	<name>Наименование</name>
	<vendor>име на производителя</vendor>
	<propertyGroup propertyGroupId="Id на групата характеристики за конкретния продукт">
		<propertyGroupName>Име на групата характеристики</propertyGroupName>
		<property propertyId="идентификационен номер на характеристиката" type="тип на характеристиката" name="Наименование на характеристиката">
			<value valueId="0">Стойност на характеристиката</value>
		</property>
	</propertyGroup>
	<file type="тип на прикачения  документа" description="описание на документа">URL адрес от който може да се свали документа</file>
	<image type="тип на прикаченото изображение">URL адрес от който може да се свали прикаченият документ</image>
</product>

Възможно е да имате повече от един таг при следните полета: propertyGroup, property, file, image.

Таговете file и image съдържат информация за документите и изображенията, прикачени към даден артикул. Възможните стойности за атрибута type на тага file са: Datasheet, UserManual, DoC, ISO, QC, CO. Възможните стойности за атрибута type на тага image са: large, small, other.

Document Type Declaration(DTD) за product.xml може да изтеглите тук.

Информация за валутните курсове може да изтеглите тук.

Всички въпроси свързани с услугата, може да изпращате на websupport@solytron.bg

Сравни