Новини

Солитрон благодари на всички участници в Printing Day 2016


На 7 октомври в Банско Солитрон проведе традиционната си среща Printing Day с подкрепата на Brother, EPSON, HP, Lexmark, Samsung и Xerox.

Пред повече от 90 участника специалният гост на събитието Александър Томашевич от GfK направи анализ на принтинг пазара и сподели прогнозата си за неговото развитие.

По-долу е неговото кратко резюме.

В момента лицето на принтинг пазара се променя. Инкджет технологията навлиза в бизнес пазарите, лазерът – в пазарите за крайния консуматор. Новите бизнес модели, предлагани от производителите, стават все по-важни в инкджет ппазара. След трудната 2015, ръстовете на Офис продуктите са по-малко негативни в 2016 година. Разпределението на дяловете мжду хардуер и консумативи се промени леко на 35% за хардуера спрямо 65% за консумативи. В няколко региона (MEA, LATAM и APAC) на света, инкджет устройствата растата като стойност на продажбите спрямо лазерните, благодарение на новите бизнес модели, представени на пазарите (e.g. CISS устройствата).
В България лазерната технология все още доминира, въпреки че инкджет леко нараства в стойност (25% от целия хардуер пазар). В момента областите на растеж са: новите инкджет бизнес модели, бизнес инк, лазерните мултифункционални и продажбите по интернет. CISS и другите нови инкджет бизнес модели (по-скъпи устройства, по-евтини консумативи), са с растящи пазарни дялове в няколко региона, водейки до по-големи дялове на оригиналните консумативи в тези сегменти. Бизнес инк сегментът расте главно в Западна Европа, но и Източна Европа също расте, макар и бавно, в тази област, тъй като бизнес инк моделите стават все по-бързи и стопяват разликата със скоростите на лазерните устройства. В допълнение средният приход от консуктив за инсталираната база (MIF) се увеличава за бизнес инк моделите, въпреки, че все ще изостава от лазерните. Като погледнем пазара на лазерен хардуер, ясно виждаме , че ръстът идва от мултифункционалността.
В Западна Европа цветните мултифунционални устройства движат пазара напред (27% от общите приходи за първата половина на 2016), докато в Източна Европа и СIS (Евразийски съюз) растат главно моно лазерните устройства (48% в източна Европа и 66% в държавите от CIS (Евразийски съюз). Делът на онлайн продажбите е растящ в повечето страни, като делът на Офис продуктите в Европа е 21%, което е малко под дела на IT продуктите (до 28%). Като цяло можем да обобщим, че живеем във времена на все по-големи изисквания, но, ако зоните на растеж бъдат правилно идентифицирани и използвани, е възможно позитивно развитие на пазара.

Свалете PowerPoint слайд

Регистрация

Данни на фирмата
Адрес за доставка
Бизнес информация
 • Годишен оборот на фирмата за предходната година в лева без ДДС.
 • Очакван оборот със Солитрон
 • Брой офиси/магазини
 • Брой служители
Потребителски данни
 • Въведете символите от картинката.

  captcha

Потребителя ще може да:

 • Да редактира фирмените данни
 • Да кани нови потребители и да изтрива съществуващи такива
 • Да разглежда всички документи

На посочения имейл ще получите инструкции за работа със системата ни. Акаунтът ще бъде активиран от наш служител.

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година

С настоящата декларирам съгласието си „Солитрон България“ ООД, с ЕИК 202990290 /наричано накратко „дружеството“/, да съхранява и обработва мои лични данни, както следва: три имена, адрес, телефонен номер, имейл адрес, както и ЕГН /в случай че при регистрация на своя профил съм предоставил/а такива/ за целите на изпълнение на направена от мен поръчка, както и да предоставя гореизброените мои лични данни на лица, които са свързани с изпълнението на поръчката/доставката, включително дружества, изпълняващи куриерски услуги.

Посочените данни предоставям лично при регистрацията си като клиент/ потребител на дружеството.

В посочения по–долу срок, ако няма друго законово защитимо основание за обработване от Дружеството на личните ми данни, имам право по всяко време да оттегля съгласието, предоставено с тази декларация и да поискам изтриване на личните ми данни /право „да бъда забравен”/, както и на право да поискам коригиране на горепосочените лични данни като изпратя съответно съобщение на горепосочения пощенски или имейл адрес.

Независимо от това, съм уведомен, че в случай на потвърдена поръчка „Солитрон България“ ООД ще съхрани и обработва изброените мои лични данни за сроковете съгласно действащото законодателство за счетоводни цели /10+1 години/ от датата на съставяне на счетоводния документ.

Уведомен съм, че дружеството не прилага автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране.

Декларирам, че съм информиран за обстоятелствата по чл. 13. от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните), включително за правото ми на жалба.

Съгласявам се дружеството да съхранява горепосочените данни, респективно регистрирания от мен профил за срок до 10 /десет/ години от датата на последната поръчка, която съм направил, като съм уведомен, че съхраняването на профила ми /данните в него/ се използват за осъществяване на евентуални последващи поръчки от моя страна.

Съгласен съм Не съм съгласен

Запитване

 • Въведете символите от картинката.

  captcha

Кандидаствай

Видео