Тел. указател

Сервизни центрове

IBM България

бул. Драган Цанков N36 - Интерпред, секция В, стая 805, п.код 1040, гр. София
Рем. център: + 359 2 973 46 18
Сравни